Prima Pagina2020-08-12T18:58:08+03:00

Prelungire perioadă depunere proiecte anteprenoriat POCU

15 ianuarie 2020 Ora 16:00 - 17 ianuarie 2020 Ora 16:00

Investiția în Oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bârgăului

Creșterea gradului de incluziune socială a 772 locuitori din comunitatea marginalizată Bistrița Bârgaului, județul Bistrița Năsăud, prin implementarea unor masuri integrate în domeniile educației, ocuparii, socio-medical, locuirii și siguranței locative în scopul reducerii gradului de sărăcie și marginalizare

Despre proiect

Comunitatea luată în considerare se află în satul Bistrița Bârgăului și cuprinde jumătate din acesta, și anume zona reprezentată de străzile: Ulița lui Cloșca, Brazii Buni, Sărata, Zona Fabricii, Valea Munceilor, Ulița Tatarca și Ulița Tatarcuța. Zona de interes se situează de-a lungul DJ 173 A Prundu Bârgăului – Colibița. Comunitatea Bistrița Bârgăului se învecinează la vest și nord vest cu restul comunei Bistrița Bârgăului, la sud și sud-est cu Munții Călimani, iar la nord și nord-est cu comuna Tiha Bârgăului.

REZULTATE AȘTEPTATE

Minim 1000 persoane informate cu privire la proiect și rezultatele acestuia

111 persoane din grupul țintă înscrise la programe pentru creșterea accesului și participării la educație;

Minim 504 persoane din grupul țintă înscrise la programe pentru facilitarea accesului și menținerea pe piață muncii

164 Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata care au un loc de muncă

92 locuri de munca subvenționate pentru persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată

Minim 140 persoane din grupul țintă înscrise la programe susținere a antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu

OBIECTIVE

Creșterea accesului și participării la educație a 111 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud, prin implementarea unor programe educaționale de reducere a părăsirii timpurii a scolii și de prevenire a abandonului școlar.

Creșterea capacitații de inserție profesională și a accesului la piața muncii a 504 persoane (șomeri, inactivi) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud, prin participarea acestora la programe integrate de ocupare – formare profesională, consiliere profesională, plasare pe piața muncii 164 persoane, subvenționare a 92 locuri de muncă, în vederea integrării pe piața muncii.

Creșterea nivelului de ocupare a 140 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala din comunitatea marginalizata Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud, prin participarea la programe de dezvoltare și susținere a antreprenorialului (subvenționarea a 30 de afaceri), în vederea ocupării pe cont propriu.

Creșterea gradului de incluziune sociala a 772 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud, prin dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale, medicale.

Creșterea calității vieții pentru 108 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud, prin implementarea măsurilor de îmbunătățire a condițiilor de locuit.

Creșterea nivelului de siguranța locativă a 40 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Bistrița Bârgăului, județul Bistrița Năsăud, prin acordarea de asistență juridica pentru reglementările de acte.

Creșterea gradului de implicare al membrilor comunității în dezvoltarea sustenabilă prin implementarea unor instrumente inovatoare de soluționare a problemelor comunității cu scopul îmbunătățirii incluziunii sociale și a combaterii sărăciei.

CURSURI

EVENIMENTE

NOUTĂȚI

Știri și anunțuri

Anunțuri din cadrul proiectului.

Go to Top