Anunt recrutare personal proiect POCU 114598

Partener 2 – Scoala Gimnaziala Nr.1 Bistrita Bargaului
Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița Bârgăului, în calitate de partener în proiectul ,,Investiția în oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, ID 114598, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, intentioneaza sa angajeze pentru Programul educațional ,,A doua Șansă”( ADS):

• Profesor matematica – ADS
Cerinte specifice pentru ocuparea postului :
 Studii superioare – 3 ani
 Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 Competente specifice in metodologia predarii si didactica matematicii in gimnaziu
 Licentiat al unei universitati cu profil matematica
 Comunicare asertiva
 Organizare
 Adaptabilitate
 Abilitati psihopedagogice
 Mentorat
 Flexibilitate
 Spirit de echipa
Programul de lucru este de 4 h/ saptamana

• Profesor Geografie – ADS
Cerinte specifice pentru ocuparea postului :
 Studii superioare – 3 ani
 Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 Competente specifice in metodologia predarii si didactica geografiei sau stiintelor mediului in gimnaziu
 Licentiat al unei universitati cu profil geografie, stiinta mediului
 Comunicare asertiva
 Organizare
 Adaptabilitate
 Abilitati psihopedagogice
Programul de lucru este de 1 h / saptamana

• Profesor istorie – ADS

 Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 Studii superioare – 3 ani
 Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 Competente specifice in metodologia predarii si didactica istoriei in gimnaziu
 Licentiat al unei universitati cu profil istorie
 Comunicare asertiva
 Organizare
 Adaptabilitate
 Abilitati psihopedagogice
 Mentorat
 Flexibilitate
 Spirit de echipa
 Competente TIC.
Programul de lucru este de 2 h / saptamana.

• Profesor stiinte – ADS

 Cerinte specifice pentru ocuparea postului :
 Studii superioare – 3 ani
 Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 Competente specifice in metodologia predarii si didactica educatiei civice in gimnaziu
 Licentiat al unei universitati cu profil chimie/ fizica / biologie
 Comunicare asertiva
 Organizare
 Adaptabilitate
 Abilitati psihopedagogice
 Mentorat
 Flexibilitate

Programul de lucru este de 2 h/ saptamana.

• Profesor educatie civica – ADS

 Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 Studii superioare – 3 ani
 Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 Competente specifice in metodologia predarii si didactica educatiei civice in gimnaziu
 Licentiat al unei universitati cu profil socio-uman
 Comunicare asertiva
 Organizare
 Adaptabilitate
 Abilitati psihopedagogice
 Mentorat
 Flexibilitate

Programul de lucru este de 2 h / saptamana.

• Expert acces educatie – ADS

 Cerinte specifice pentru ocuparea postului

 Studii medii – 3 ani
 Experienta specifica in comunicare, organizare si promovare de evenimente, mediere sociala si scolara – 5 ani
 Competente in activitati de mediere sociala si scolara
 Comunicativitate
 Organizare
 Atitudine pozitiva
 Abilitati de PR
 Spirit de echipa
 Competente TIC

Conditiile generale de participare la concurs pentru toate posturile vacante sunt :
Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.

NOTĂ:
Pentru toate posturile constituie un avantaj experienta dovedita in implementarea altor proiecte cu fonduri europene.
Documentele necesare depunerii candidaturii pentru ocupararea posturilor sunt : scrisoare de intentie cu precizarea disponibilitatii de lucru in proiect, CV in format Europass semnat pe fiecare pagina, documente justificative ale expertizei relevante declarate in CV, copie carte de identitate.
Documentele se vor depune la sediul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A(vis-a- vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului sau pot fi trimise pe adresele de e-mail : andreea.galben@investitiainoameni.ro, sau gal@birgau-calimani.ro ) pana la data de 31 august 2020.
Ne puteti contacta la numerele de telefon : 0740297211 ; 0749497924 .