Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani , în calitate de solicitant al proiectului ,,Investitia în oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, ID 114598, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, cauta sa angajeze personal in cadrul prezentului proiect, atat pentru sine cat si pentru partenerii de proiect, dupa cum urmează:

 • Asistent social – 1 post vacant
 • Profesor Școală după Școală P2
 • Profesor matematica – ( A doua șansă)
 • Profesor Geografie – ( A doua șansă)
 • Profesor istorie – ( A doua șansă)
 • Profesor stiinte – ( A doua șansă)
 • Profesor educatie civica – ( A doua șansă)
 • Profesor Limba Moderna – ( A doua șansă)

Pentru orice fel de informatii, nelămuriri ne puteti contacta la numarul de telefon : 0749497924 sau pe adresele de e-mail : andreea.galben@investitiainoameni.ro , sau gal@birgau-calimani.ro .

Informații referitoare la conditiile si cerintele specifice pentru ocuparea posturilor

Orice candidat pentru posturile vacante mai sus mentionate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

1. Asistent social

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului:
 • Studii superioare corespunzatoare postului – 3 ani
 • Experienta specifica in activitati de asistenta/ protectie sociala, implementare activitati de servicii sociale – nu este necesara, dar au avantaj candidatii care demostreaza experienta specifica in activitati de asistenta/ protectie sociala, implementare activitati de servicii sociale, de lucru cu grupuri sociale/comunitati dezavantajate si/sau au lucrat in proiecte cu finantare din fonduri europene sau alti finantatori.
 • Competente in activitati de informare, promovare in domeniul protectiei sociale
 • Competente in domeniul socio-uman sau asistenta sociala atestate prin diploma/ certificate sau orice alt document echivalent
 • Abilitati de comunicare, organizare si adaptabilitate.
 • Obligativitatea de a fi membru al Colegiului Asistentilor sociali, cu verificare/probarea recunoasterii de catre acesta ;

Programul de lucru este de 2 ore/ zi.

2. Profesor Școală după Școală P2 cu specializare in domeniile: matematica/fizica/limba romana/ limba moderna(engleza sau franceza), fizica, geografie, istorie sau informatica

Cerinte specifice pentru ocuparea postului:

 • Studii superioare – 3 ani ( licențiat al unei universități/ școli în domeniu)
 • Cu / fara experiență specifică în domeniul pedagogiei școlare, activități didactice
 • Competențe specifice în metodologia predării și didactică în învățământ
 • Comunicativitate
 • Organizare
 • Relaționare cu beneficiarii
 • Abilități psihopedagogice
 • Constituie avantaj dubla specializare ( limba romana si o limba moderna sau matematica si fizica etc.) .

Programul de lucru este de 4 h/zi.

3. Profesor matematica – ADS

Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 • Competente specifice in metodologia predarii si didactica matematicii in gimnaziu
 • Licentiat al unei universitati cu profil matematica
 • Comunicare asertiva
 • Organizare
 • Adaptabilitate
 • Abilitati psihopedagogice
 • Mentorat
 • Flexibilitate
 • Spirit de echipa
 • Constituie avantaj dubla specializare (matematica si fizica/ stiinte etc.) .

Programul de lucru este de 4 h/ saptamana

4. Profesor Geografie – ADS

 • Cerinte specifice pentru ocuparea postului :
 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 • Competente specifice in metodologia predarii si didactica geografiei sau stiintelor mediului in gimnaziu
 • Licentiat al unei universitati cu profil geografie, stiinta mediului
 • Comunicare asertiva
 • Organizare
 • Adaptabilitate
 • Abilitati psihopedagogice

Programul de lucru este de 1 h / saptamana

5. Profesor istorie – ADS

Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 • Competente specifice in metodologia predarii si didactica istoriei in gimnaziu
 • Licentiat al unei universitati cu profil istorie
 • Comunicare asertiva
 • Organizare
 • Adaptabilitate
 • Abilitati psihopedagogice
 • Mentorat
 • Flexibilitate
 • Spirit de echipa
 • Competente TIC.

Programul de lucru este de 2 h / saptamana.

6. Profesor stiinte – ADS

Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 • Competente specifice in metodologia predarii si didactica educatiei civice in gimnaziu
 • Licentiat al unei universitati cu profil chimie/ fizica / biologie
 • Comunicare asertiva
 • Organizare
 • Adaptabilitate
 • Abilitati psihopedagogice
 • Mentorat
 • Flexibilitate

Programul de lucru este de 2 h/ saptamana.

7. Profesor educatie civica – ADS

Cerinte specifice pentru ocuparea postului :

 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 • Competente specifice in metodologia predarii si didactica educatiei civice in gimnaziu
 • Licentiat al unei universitati cu profil socio-uman
 • Comunicare asertiva
 • Organizare
 • Adaptabilitate
 • Abilitati psihopedagogice
 • Mentorat
 • Flexibilitate

Programul de lucru este de 2 h / saptamana.

8. Profesor Limba moderna – ADS

Cerinte specifice pentru ocuparea postului

 • Studii superioare – 3 ani
 • Experienta specifica in domeniul pedagogiei scolare, activitati didactice – 5 ani
 • Competente specifice in metodologia predarii si didactica limbii si literaturii romana in gimnaziu
 • Licentiat al unei universitati cu profil filologie, limbi moderne
 • Organizare
 • Comunicare asertiva
 • Adaptabilitate
 • Abilitati psihopedagogice
 • Competente TIC
 • Mentorat
 • Flexibilitate
 • Constituie avantaj dubla specializare ( limba romana si o limba moderna : engleza/franceza etc.)

Programul de lucru este de 2 h / saptamana.

NOTĂ:
Pentru toate posturile constituie un avantaj experienta dovedita in implementarea altor proiecte cu fonduri europene.
Documentele necesare depunerii candidaturii pentru ocupararea posturilor sunt : scrisoare de intentie cu precizarea disponibilitatii de lucru in proiect, CV in format Europass semnat pe fiecare pagina, documente justificative ale expertizei relevante declarate in CV, copie carte de identitate.
Documentele se pot depune la sediul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A(vis-a- vis de cladirea Primariei Prundu Birgaului) sau pot fi transmise online pe adresele de e-mail : andreea.galben@investitiainoameni.ro , sau gal@birgau-calimani.ro pana la data de 28.02.2021.
Ne puteti contacta si la numerele de telefon : 0749497924 , 0740297211.