Project Description

A8 IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE ASITENȚĂ JURIDICĂ PENTRU REGLEMENTĂRI DE ACTE

Această activitate cupirnde două subactivități:

A8.1 Realizarea și aplicarea metodologiei de identificare și selcție a persoanelor/imobilelor din comunitte
Informarea pubică a cetățenilor, formarea grupuli țintă , recrutarea și selecția acestora în urma efecturării și evaluării studiului de analiză a nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile care au solicitat suport pentru reglementări de acte.

A8.2 Implementarea programului de asistență juridică pentru reglementări de acte
Această subactivitate se va realiza cu ajutorul serviciilor specializate de consultanță juridică. În funcțiie de solictările înregistrate : reglementări de acte de proprietate a imobilelor, a terenurilor deținute, a actelor de identitate, de sare civilă.
Vor beneficia de aceasta subactivitate un număr de 40 de persoane aflați în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate.