Project Description

Înființare afacere de tipul: Fabrică de bolțari și pavele
Obiectiv: Producerea elementelor prefabricate din beton, îndeosebi producerea pavelelor din beton vibropresate.
Tip achiziție: Utilaje necesare liniei de producție a bolțarilor și pavelelor.