Elevii claselor II-III-IV-VII, ai Școlii Gimnaziale nr. 1, localitatea Bistrița-Bârgăului, înscriși în Programul educțional “ Școală după Școală”, au participat la activități educaționale în cadrul programului , în perioada 12.04.2021-23.04.2021.

Programul educațional “Școală după Școală” este un pogram școlar complementar programului școlar obligatoriu, care oferă opurtunități de învățare formală și nonformală, pentru consolidarea competențelor și accelerare a învățăturii prin activități educative, recreative și de timp liber.

Programul SDS cuprinde activități cu srijin specializat, supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive, emoționale, tulburări de limbaj, prin activități remediale de consiliere, logopedie. Activități tematice în cadrul Cercului tematic TIC, prin oferirea de suport educativ pentru deprinderea de abilități practice în folosirea echipamentelor digitale. Totodată, elevilor înscriși în program, li se oferă un suport alimentar în fiecare zi de activitate.

Acest program este oferit elevilor Școlii Gimnaziale nr.1 Bistrița-Bârgăului prin proiectul “Investiția în Oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bârgăului”, contract nr.POCU/140/4.2/114598.