Project Description

Înființare afacere de tipul: Centru de colectare și valorificare ciuperci și fructe de pădure
Obiectiv: Colectarea plantelor și fructelor din flora spontană.
Tip achiziție: Autoturism pentru transportul plantelor și fructelor colectate.